Sex-Vztahy

      Motto: Nejlepší sex svého života prožívám nyní, po sedmdesátce!

Jane Fondová (74), herečka

HURRÁ! SEX A LÁSKA SENIORŮ UŽ NENÍ TABU

     I když asi stále ještě většina mládeže na nás ...sátníky pohlíží jako na „bezpohlavní bytosti“ neboli „chudinky, který už to všechno maj dávno za sebou“, celkově si můžeme oddychnout. Stále víc lidí chápe ono okřídlené „láska kvete v každém věku“ jako realitu a nikoli prázdnou frázi, kterou dřív málokdo myslel opravdu vážně.

    Zkrátka, milostný a sexuální život ve vyšším věku už není společenské tabu! A nejen to! Začíná být tím, čím opravdu je: jednou z nejvýznamnějších „položek“ skutečně plného a spokojeného života lidí v tzv. třetím věku!

 Víte, že….

…ještě mezi 65 a 74 lety má pravidelný sex zhruba 50 % lidí?

…a že často je frekvence jejich styku častější a milování kvalitnější, než v mnohem mladších kategoriích?

 Proč mívají lidé ve vyšším věku lepší sex než zamlada?

    Především proto, že se už umějí oprostit od tlaků, které sex (ale i vztahy) kazí! Milostný a sexuální život ….sátníkům kvete například i proto, že se už netrápí tím, kolikrát týdně a jak mají souložit, neřeší možnost otěhotnění, mají na sex čas, znají lépe své vlastní potřeby, atd. Veřejně to ostatně přiznala i herečka Jane Fondová (74), když se novinářům svěřila, že po sedmdesátce prožívá nejlepší sex svého života. Prý hlavně proto, že už neřeší hlouposti a bere celý život takový, jaký je.

Je sex ve vyšším věku opravdu jiný, než dříve?

    Je a není, záleží na úhlu pohledu! Na jedné straně ho vylepšují nabyté životní zkušenosti a už výše zmíněné vlivy a okolnosti, na straně druhé ho můžou brzdit zdravotní omezení vyplývající z věku. Ale v zásadě ho ovlivňují stejná „pravidla“, vstupující do milostného života každému, i mladým. Která to jsou?

Láska = minové pole a zabiják sexu?

    Začněme tím nejparadoxnějším – láskou, nebo chcete-li vzdáleností. „Blízkost totiž touhu po sexu časem snižuje,“ varují psychologové a sexuologové. Tam, kde vypukne natolik velká láska, že se dvojice tzv. od sebe nehne, dochází po čase ke zhoršení sexu… Tenhle, na první pohled nelogický úkaz, se týká hodně zamilovaných dvojic, a naprosto bez ohledu na datum narození. A podle odborníků na něm není nic nepřirozeného, naopak!

    Dokud je vztah v samém počátku, kdy ještě o nic tak moc nejde, naplno vládne erotická přitažlivost (tedy „stav bez problémů“) a sex je většinou skvělý. Je to doba, kdy je jeden na druhém nezávislý, vlastně není moc co řešit, vztah je v tu chvíli v kategorii „nahraditelný“, nikdo se ještě neobává ztráty….

    Jakmile však dojde k emočnímu splynutí, kterému říkáme láska, sex (ale i vztah) se začíná komplikovat. Proč? Hlavně proto, že v té chvíli začínáme být zranitelní: vztah i sex se překlopil do kategorie cenný nebo dokonce nenahraditelný, a tím pádem jsme se stali na něm více či méně závislí. Vypukly obavy a strach! U každého můžou mít jinou podobu (nemám moc malá či velká prsa? není sex se mnou nuda? dokážu ji-jeho uspokojit?, atd.).

    Pro dobrý sex je důležitý pocit bezpečí – a ten ztrácíme pokaždé, když se něčeho bojíme. Co nastane po té, když ukážeme milovanému partnerovi své nejistoty? Strach, budu-li přijat(a) nebo opuštěn(a), či strach ze závislosti na druhém.... mnohdy způsobuje, že se milování začneme vyhýbat.  

    Láska je zkrátka něco jako minové pole. Není bezstarostně sexy, jako byly ty šťastné začátky!

Co s tím?

    Uznat vlastní zranitelnost, je podle odborníků klíčový krok, jak takovou situaci zvládnout. Chce to odvahu a je to dřina: na rovinu se začít před partnerem prezentovat takoví, jací opravdu jsme. Mluvit s ním o tom, za co se stydíme nebo z čeho máme strach, co nám vadí a co naopak chceme, atd.

    Ta námaha se nám však bohatě vyplatí! Vždyť každý problém, který takto vytáhneme a provětráme, se začne jakoby rozpouštět. Stává se snesitelnější, až nakonec bude nedůležitý. Osvobodíme se od zátěže, prožijeme své „aha-momenty,“ při nichž si podstatné rozklíčujeme, pochopíme v souvislostech a srovnáme… Najednou nám bude jako poutníkovi, ztracenému na cestě, který právě dostal kompas a už ví s jistotou, kam jít.

    I když nikdy předem nemáme záruku, že partner bude reagovat podle našich představ, je tahle procedura ve výsledku pro nás samé nesmírně očišťující a důležitá. A to vždy, ať už taková rozmluva ve finále dopadne jakkoli. Vždyť vztah, kde nejsme v bezpečí, kde nemůžeme ukázat svou zranitelnost, by pro nás stejně neměl perspektivu!

Ne ty a já, ale my?

    K paradoxním „škodičům“ sexu a velkých lásek může tedy patřit absolutní emoční splynutí, které bychom mohli nazvat „nejsme ty a já, ale my.“ Odborníci mluví o „siamských dvojčatech“ (taková dvojice je zpravidla také neustále spolu) a upozorňují na dvojí nebezpečí takového vztahu.

    Když totiž ve fázi „siamských dvojčat“ dvojice zůstane moc dlouho, nezřídka se stává, že se sex z jejich vztahu začne pomalu, ale jistě vytrácet. Často až tak, že se z nich postupně stanou sice velice dobří, ale jen přátelé. Pokud to bude tak oběma vyhovovat, je to v naprostém pořádku a není co řešit.

    Jiná častá problémová varianta příliš těsného vztahu je případ, kdy jeden z partnerů, kdykoli se cítí nejistý, používá sex jako test lásky svého protějšku. Přestane prostě být za sebe a stává se závislý - na partnerových či partnerčiných reakcích, názorech, souhlasu, pochvale, přijetí, atd. Obvykle to pak dopadá tak, že v méně závislém partnerovi narůstá pocit nesvobody a svázanosti… až vyústí v krizi vztahu.

Každý za sebe, s profitem pro oba

    Nejlepší je zkrátka být vždy sám(a) za sebe! Mít svou vlastní cestu s všestrannou seberealizací, osobní zodpovědnost za svůj život a žít v souladu sám(a) se sebou. Což ale nevylučuje, že cestou někoho, kdo se nám líbí a hodí se k nám, vezmeme za ruku a dál už půjdeme s ním (s ní). Ovšem jako dvě rovnocenné bytosti, které se milují a pomáhají si. Které vědí, že „ve dvou se to lépe táhne“ a proto své cesty spojily. Aby jim (a to oběma!) bylo lépe, než každé zvlášť!

TÁŃA TUČKOVÁ