• Zázraky existují: můžeš být, kým chceš 

  1. Zázraky existují.

  2. Ale dějí se pouze těm, kdo v ně věří.

  3. Víra v Zázraky je už sama o sobě nereálným Zázrakem.

  4. Vysvětlení ani důkaz „pro Zázrak“ neexistují.

  5. Když chceš věř, když nechceš, nevěř.

  6. Pro každý případ raději věř, tím nic neztratíš.

  7. Zázraky se začínají dít tehdy, když je vůbec nečekáš.

  8. Ale současně v ně věříš.

  9. Nečekáš, ale věříš – jasné?

  10. Ano, ano, právě tak. Zázraky existují na hraně nespojitelného.

  11. Zázrak má mnoho podob.

  12. Jen ty sám víš, jaký Zázrak se udál tobě.

  13. Jenom ty víš, že se opravdu udál.

  14. Právě proto – viz bod 4.

  15. Pokud věříš v jeden konkrétní Zázrak, mohou ti utéct všechny ostatní.

  16. A vůbec – je možno věřit v Zázraky všeobecně. Tak jich bude více (a větší množství vyjde levněji).

  17. Jeden naplněný Zázrak může být náhoda.

  18. Dva – to už je náboženství.

  19. Tři? Blahopřejeme, jsi čaroděj.

  20. Teď tedy víš: možné je všechno.

  21. Můžeš být, kým chceš. Buď Zázrakem pro někoho, kdo věří v tebe.

  22. Zázraky existují!!!!!!

  Zdroj: www.pronaladu.cz/zazraky-existuji