• DOBRÁ ZPRÁVA: HRANICE STÁRNUTÍ SE VE SPOLEČNOSTI POSOUVAJÍ

  • SKVĚLÁ ZPRÁVA: HRANICE STÁRNUTÍ SI MŮŽEME POSUNOUT SAMI JEŠTĚ VÍC!

 Stárnutí populace je dnes vysoce aktuální téma!

Stárnutím se rozumí proces, který probíhá v oblasti biologicko-fyziologické, psychické i sociální.

    I když v zásadě všichni stárneme průběžně – a to vlastně už od narození - označujeme tímto termínem především poslední etapu lidského života. Dobrá zpráva je, že se hranice stárnutí posouvají – věk 50+ tedy patří vlastně ještě ke střednímu věku…

 

Podle Světové zdravotnické organizace je „stáří“ členěno na:

  • věk starší (60–74 let, presenium)

  • starý (75–89 let, senium)

  • dlouhověkost (nad 90 let).

    Další skvělá zpráva je, že na poslední etapu života se mění společenský názor. Může za to fakt, že zdravotní stav starších lidí ve vyspělých zemích se natolik zlepšil, že jim umožňuje aktivitu ještě dlouho po šedesátce. Například člověk ve věku 60 až 74 let zpravidla ještě netrpí závažnými chorobami, které by mu přinášely výrazné životní omezení. Ve vysokém procentu je naopak ještě velmi aktivní a plně integrovaný ve společnosti. Proto se také tento aktivní úsek života začal nazývat „třetí věk“.

    Jako „čtvrtý věk“ potom zdravotníci označují období zhoršení zdraví, obvykle po 75. roce věku života, kdy senior bývá už více vázaný na své obydlí, má omezené společenské aktivity a v popředí jeho zájmu je péče o vlastní zdraví. Nastává zkrátka pro něho etapa vlastního stáří, která je většinou spojena s řadou ztrát, a to v téměř všech oblastech života. Kdy však tato etapa nastane, jak bude probíhat a jak značné ty ztráty budou, je do značné míry v rukou každého jednotlivce.

K trendům dnešní doby patří sebevýchova ke zdravému stárnutí

    V první řadě je třeba si uvědomit, že základním strategickým opatřením v procesu stárnutí je prevence chorob a cílené udržování dobrého zdraví a „veselé mysli“. Zdravým stárnutím se rozumí komplexní proces, sestávající z několika částí. K nim patří především správný životní styl (tedy zdravá výživa, tělesná a psychická aktivita) a dobrá schopnost adaptace na měnící se životní podmínky.

    Místo, které ve společnosti starší lidé zaujmou, závisí především na nich samých. Slovy odborníků: význam aktivní sebeorganizace seniorů v rámci vlastní generace stoupá!