Víte, jaký je váš biologický věk?

      Vypadat mladistvě a svěže i ve zralém věku, zpomalit proces stárnutí, mít dostatek energie a elánu - takové přání má většina aktivních lidí v produktivním věku. Zvláště v dnešní době, která klade nemalé nároky na výkon a náležitý „tah na branku“, se stává tato touha i hnacím motorem pro aktivity, patřící ke zdravému životnímu stylu.

    K němu se hlásí stále více pracovně vytížených podnikatelů a manažerů, kteří po letech budování firmy našli vyváženost mezi prací, relaxací a péčí o své zdraví. Padla-li zmínka o stárnutí, říká se, že je jedinou spravedlností na světě. Nikdo mu neunikne. Nicméně vlastní iniciativou můžeme přispět k tomu, abychom jeho projevy zpomalili a částečně oddálili.

Obor anti-aging

    Kromě dodržování zásad zdravého života můžeme v dnešní době k udržení dobré fyzické kondice využít i možností, které nabízí nový zdravotnický obor - anti-aging medicína. Rozvíjet se začala začátkem devadesátých let ve Spojených státech a zhruba před deseti lety získala první klienty i v České republice. Posláním tohoto mladého medicínského odvětví je docílit co nejlepšího zdravotního stavu jedince, včetně zpomalení stárnutí organismu. Zjednodušeně bývá anti-aging charakterizován jako medicína proti stárnutí, reagující na celosvětové stárnutí populace.

Daný obor umožňuje i laikům porozumět biologickým procesům, probíhajícím uvnitř těla, jak fungují naše buňky, co jim prospívá a co je ničí, přibližuje biologické pochody v těle, které mají vliv na tkáně a celý organismus. Anti-aging medicína pomáhá klientům pochopit přirozený proces stárnutí a seznámit je s možnostmi, jak tento proces zpomalit, nebo i oddálit.

Paleta programů

    Pracoviště anti-aging medicíny vyhledává klientela především z řad manažerů, politiků, známých osobností a dalších exponovaných lidí. Právě pro ně je na základě specializovaných vyšetření určena paleta revitalizačních a regeneračních programů, které dokážou uvést do náležitého stavu vnitřní prostředí organismu, očistit jej od toxických látek a zvýšit jeho antioxidační ochranu. Rovněž tak předepsané ozdravné programy dovedou příznivě ovlivnit funkci kardiovaskulárního systému, vyrovnat nutriční nerovnováhu a řadu dalších důležitých tělesných procesů.

    Možná jste si někdy položili otázku, proč někteří lidé, ač stejného věku, vypadají značně rozdílně. Zatímco u jedněch jsou patrné projevy stárnutí (například unavený výraz, povadlá pleť, výrazné vrásky, ubývající šedivějící vlasy), z jiných čiší energie a očividná fyzická vitalita... Je to věc biologického věku, jenž prozrazuje skutečné stáří našeho těla, jeho stav a je nejlepším ukazatelem jak dobře nebo naopak nedostatečně se o naši tělesnou schránku staráme. Byť se snahám o zpomalení stárnutí věnuje hned několik odvětví medicíny, tím rozhodujícím hybatelem jsme my samotní. Zásadní je naše chování, stravovací návyky, dodržování zásad zdravého životního stylu, tedy věci, které můžeme ovlivnit. Dost na tom, že existují procesy, které řídit neumíme – například naši DNA a genetické dispozice, které mají vliv na stav našich buněk, tkání a vnitřních orgánů.

Netřeba se obávat

    Chcete-li právě prostřednictvím anti-aging zjistit svůj skutečný, tedy biologický věk, nevyhnete se podrobnému vyšetření, které vás na specializovaném pracovišti připraví zhruba o dvě až tři hodiny vašeho času. Ale není se třeba obávat. Lékař provede vyšetření pomocí nejrůznějších moderních metod, mimo jiné i změří funkční vitalitu jednotlivých orgánů v těle. Součástí vyšetření je i důklasné zmapování životního stylu, výživy a celkové péče o tělo. Byť se během vyšetření nemusíme tvářit nijak vesele, po obdržení výsledků této komplexní analýzy většina návštěvníků anti-agingových pracovišť pozná, že nešlo o promarněný čas.

    Máme-li výsledky testů černé na bílém, v jediném okamžiku zjistíme, co nám naše tělo vzkazuje. Biologický stav jednotlivých orgánů totiž nemusí být stejný. Zatímco srdce můžeme mít „jako zvon“, játra třeba naopak trpí pod příděly alkoholu, byť se dušujeme, že si občas dáme jen skleničku vína. Ledviny zase mohou žalovat na přemíru soli v naší potravě. V obou případech tak bude biologický věk těchto orgánů vyšší než u abstinenta či člověka, který omezuje množství soli v jídle na minimum.

    Podobná zjištění by nám ovšem byla k ničemu, pokud bychom nezjistili cestu k nápravě. Receptů, jak pozitivně ovlivnit náš biologický věk je řada a odborný personál je určitě nabídne. Vše ostatní už bude záležet jen na nás, na naší vůli uchovat si zdraví co nejdéle. 

Zdroj: Lobby, 2013